“Fonden “En god start i livet” overrækker den 9.9 2020 Æresprisen til tidligere overlæge og leder af Familieambulatoriet i Region Hovedstaden, May Olofsson.

May Olofsson tildeles prisen for sit pionerarbejde for at forbedre vilkårene for rusmiddelafhængige gravide og deres nyfødte børn.

May var den første læge i Danmark, som satte gravide misbrugere og deres børn på dagsordenen. For denne gruppe udviklede May en tværfaglig forebyggelses- og behandlingsmodel, Familieambulatoriet, på Rigshospitalet og Hvidovre Hospital.
Familieambulatoriet blev i 2010 gjort landsdækkende på initiativ fra Folketingets satspuljepartier, som ligeledes etablerede Videncenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn med May som leder.
Familieambulatoriet har sparet samfundet for store udgifter foruden de menneskelige omkostninger, som følger med, når et barn skades af rusmidler i fosterlivet.

Pristalen holdes af Direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm.

Cecilia Virgin, forkvinde for fonden”

Velkommen til foreningen FASD - mennesker med medfødt alkoholskade

FASD

FASD

Fetal Alcohol Spectrum Disorder

FASD er en nystartet forening i 2017. Foreningens formål er:

  • At oplyse offentligheden om FASD (fetal alcohol spectrum disorder)
  • At støtte mennesker, der lever med FASD, menneskeligt, sundhedsmæssigt, socialt,  rådgivningsmæssigt
  • At støtte professionelle (læger, psykologer, sygeplejersker, jordemødre, sundhedsplejersker, pædagoger, socialrådgivere og andre rådgivere, samt plejefamilier og adoptivfamilier), der arbejder med mennesker, der lever med FASD
  • At støtte pårørende, der måtte ønske rådgivning
  • At medvirke til at færre børn fødes med FASD

Det er vores håb at skabe øget opmærksomhed og respekt om denne gruppe, således at der bliver bedre muligheder for behandling, støtte oplysning og viden til gavn for de mennesker, som lever med FASD og i håb om ved hjælp af oplysning, viden og kampagner at forebygge, at der fremover fødes børn med FASD.

Artikler

Vi har samlet en række artikler der behandler emnet FASD.

Bliv medlem

Bliv medlem af FASD. 

BLOG

I bloggen kan du både læse indlæg fra personer med FASD og skrive din egen historie.
Alle kan skrive indlæg i bloggen.